TalentCamp - Greve Privatskole

På Greve Privatskole udvikles talenter på to niveauer:

Mini-Camps: En eller flere dage (evt. eftermiddage/ weekends) uden for skoletiden, hvor elever i 4.-6. klasse tilbydes et fordybelsesemne eller en særlig udviklende aktivitet.

Formålet er at stimulere elevernes lyst til viden og ønske om at tillære sig særlige kompetencer – på mindre hold med 10-15 elever. Undervisningen forestås af skolens lærere, SFO-personale eller eksterne instruktører.

Talent Camps: Et samarbejde mellem adskillige skoler i Danmark, der tilbyder elever i 7.-9. klasse intens fordybelse i matematik, engelsk eller dansk over en forlænget weekend (torsdag til mandag) samt en Sommercamp af én uges varighed og en Talentweek i Hjørring i elevernes sommerferie.

Formålet er faglig fordybelse og udvikling på højt niveau. I tilgift hertil skabes et socialt og kammeratligt miljø for unge, der har en faglig vilje og lidenskab for selvudvikling.

Greve Privatskole har 8 pladser et par gange om året på disse camps, der foregår skiftevis på skoler rundt om i landet. Eleverne undervises af instruktører blandt de bedste faglærere i grundskolen og eksterne instruktører bl.a. fra danske universiteter og højere læreanstalter.

Ud over undervisningen tager vi også på ekskursioner. Disse skal lære eleverne om den danske kulturarv og om, hvilke muligheder de har for at forfølge deres drømme i det danske uddannelsessystem.

Talentcamp fremmer og understøtter udviklingen af de dygtigste 10% i grundskolen. Vil du vide mere herom se linket www.talentcamp.dk .