Karaktergennemsnit Grundskolen 2014/20158. klasse3. St.pkt.FP9FP10
Dansk Læsning8,0 (58) - (0) - (0)
Dansk Retskrivning8,3 (59) - (0) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling8,1 (59) - (0) - (0)
Dansk Mundtlig7,4 (59) - (0) - (0)
Matematik Mundtlig7,3 (59) - (0) - (0)
Matematik Færdigheder7,9 (59) - (0) - (0)
Matematik Problemløsning8,7 (59) - (0) - (0)
Engelsk Skriftlig7,9 (59) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig7,3 (59) - (0) - (0)
Tysk Skriftlig6,8 (59) - (0) - (0)
Tysk Mundtlig6,9 (59) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig7,5 (59) - (0) - (0)
Fransk Skriftlig8,1 (28) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig7,4 (32) - (0) - (0)
Biologi Samlet7,7 (59) - (0) - (0)
Geografi Samlet8,3 (59) - (0) - (0)
Historie Samlet7,0 (59) - (0) - (0)
Samfundsfag Samlet6,8 (59) - (0) - (0)
Idræt Samlet7,9 (59) - (0) - (0)

9. klasse3. St.pkt.FP9FP10
Dansk Læsning7,7 (40)7,9 (40) - (0)
Dansk Retskrivning8,9 (40)10,4 (40) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling6,5 (40)7,3 (40) - (0)
Dansk Mundtlig7,3 (40)8,4 (40) - (0)
Matematik Mundtlig7,2 (40) - (0) - (0)
Matematik Færdigheder9,7 (40)9,2 (40) - (0)
Matematik Problemløsning8,6 (40)9,8 (40) - (0)
Engelsk Skriftlig8,0 (40) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig7,1 (40)8,3 (40) - (0)
Tysk Skriftlig6,7 (39)8,4 (20) - (0)
Tysk Mundtlig6,7 (39) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig8,1 (40)7,0 (40) - (0)
Fransk Skriftlig7,0 (9) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig8,3 (9) - (0) - (0)
Biologi Samlet8,3 (40) - (0) - (0)
Biologi Skriftlig - (0)9,2 (20) - (0)
Geografi Samlet8,7 (40) - (0) - (0)
Historie Samlet7,7 (40) - (0) - (0)
Historie Mundtlig - (0)8,7 (20) - (0)
Samfundsfag Samlet7,8 (40) - (0) - (0)
Idræt Samlet7,5 (40) - (0) - (0)
Idræt Praktisk/mundtlig - (0)8,8 (20) - (0)

Obligatorisk opgave, 9. klasse7,7 (40)

10. klasse3. St.pkt.FP9FP10